(1398/3/18) لزوم هم‌افزائی بین دستگاهی در اجرای فاز یک طرح احیاء و توسعه ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام