جلسه هماهنگی برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی تخصصی جهت مباشرین و عوامل خرید گندم تعاونی های تحت پوشش سازمان برگزار شد.(۱۳۹۸/۱۲/۱۱)

در راستای انجام هماهنگی مشترک فیمابین دفتر توسعه و آموزش سازمان و اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی به منظور آموزش و توانمندسازی مباشرین عامل شرکتهای تعاونی روستایی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی جلسه مشترکی در روز شنبه مورخه ۱۰/۱۲/۹۸ در محل دفتر معاونت توسعه تعاونیها و تشکلها برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر مسلمی معاون توسعه تعاونیها و تشکلها، دکتر جهان پناه مدیرکل دفتر توسعه و آموزش تعاون، مهندس توکلی معاون دفتر توسعه و آموزش و بهشتی کارشناس مسئول معاونت از یک طرف و همچنین دکتر حشمت مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت تعاونیهای روستایی و عشایری و رجبی قائم مقام اتحادیه مذکور برگزار شد مسائل ذیل مطرح و در دستور کار قرار گرفت.
۱- مقرر شد تا با توجه به هماهنگی بعمل آمده با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موضوعات و محورهای تخصصی نمونه برداری، افت زنی و ارزیابی کیفی خرید گندم برای آموزش عاملین خرید گندم مدنظر قرار گیرد.
۲- مقرر شد جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ناشی از آموزش حضوری، موضوع آموزش مجازی عاملین در دستور کار بگیرد.
۳- مقرر شد با توجه به هماهنگی انجام شده با مرکز پژوهشهای غلات شرکت مادر تخصصی، فیلم آموزشی مرتبط در سامانه آن مرکز برای مباشرین و عوامل خرید تعاون روستایی قابل استفاده گردد.
۴- مقرر شد تا بعد از فرصت ده روزه و طراحی سوال در هفته سوم اسفندماه نسبت به برگزاری آزمون متمرکز اقدام گردد.
۵- جهت مستندسازی آموزشهای انجام شده مقرر شده تا فرم گواهینامه مربوطه توسط اتحادیه مرکزی نظارت تهیه و با امضاء مدیر مرکز پژوهش های غلات و مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت برای شرکت کنندگان دوره صادر شود.