برگزاری جلسه آموزشی در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

سیترا

برگزاری جلسه توجیهی تفاهم‌نامه آموزشی و مهارتی فنی و حرفه‌ای

جلسه با مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

اعلام حمایت و پشتیبانی کل شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران تشریح کرد: برنامه های اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برای سال ۱۴۰۰