حضور مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در ضیافت افطار آیت اله رئیسی

برگزاری کارگاه آموزشی حضوری زبان انگلیسی بازرگانی(زمستان ۱۴۰۱)

بازدید مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران از استان کرمانشاه

بازدید مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران از زمین‌های تحت کشت گوجه‌فرنگی در سطح استان بوشهر

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران و نهاد مردمی رسالت

برگزاری جلسه هیئت مدیره اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در آبانماه ۱۴۰۱

انتصاب محمدعلی نیکبخت بعنوان مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی