برگزاری کارگاه آموزشی حضوری زبان انگلیسی بازرگانی(زمستان ۱۴۰۱)

بازدید مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران از استان کرمانشاه