امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران و نهاد مردمی رسالت