بازدید میدانی از روند عملیات حسابرسی سالیانه در استان‌ها

پیام تبریک مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی به مناسبت انتصاب مهندس موسوی مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران