مصاحبه مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن با خبر گزاری بین المللی آی تی پی نیوز