اعلام حمایت و پشتیبانی کل شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فرم تسویه حساب سه درصد اعتبارات آموزشی استانها ابلاغ شد.

مصاحبه مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن با خبر گزاری بین المللی آی تی پی نیوز

مصاحبه مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با شبکه پات

نامه مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور