گزارش دکتر حشمت مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در خصوص:

تهیه و تنظیم کتاب “صورتهای مالی نمونه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید روستایی” برای استفاده مدیران مالی ، حسابداران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید روستایی

با توجه به تغییرات بوجود آمده در صورت‌های مالی بر اساس استاندارهای حسابداری مصوب ۱۳۹۷، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با هدف تخصصی نمودن، ساماندهی، شفاف‌سازی ، ارائه الگوی یکپارچه و افزایش سطح دانش شبکه تعاونی اقدام به تهیه و تنظیم کتاب “صورتهای مالی نمونه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید روستایی”  برای استفاده مدیران مالی ، حسابداران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید روستایی  نموده است.

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات تصمیم گیری اعضای تعاونی ها، اتحادیه ها، سرمایه‌گذاران، سهامداران و سایر استفاده کنندگان و ذینفعان از این اطلاعات و رویدادهای شرکت می‌باشد.

صورت‌های مالی نمونه در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشاء توسط شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید روستایی می باشد، که در تهیه این صورت‌های مالی ، بر افشاى مناسب و کافى اطلاعات تحت شرایط عمومى و کلى، تاکید و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خوددارى شده است.

از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در صورتهای مالی جدید نسبت به نسخه قبلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ارائه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع به عنوان اولین صورت‌های مالی و قبل از صورت وضعیت مالی و حذف «گردش حساب سود (زیان) انباشته» و اضافه شدن «صورت تغییرات در حقوق مالکانه»
  • ارائه «صورت جریان‌های نقدی» در سه طبقه فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی
  • تغییر عنوان «ترازنامه» به «صورت وضعیت مالی» و برخی از سرفصل‌های آن و ارائه آن به صورت گزارشی و به ترتیب دارایی‌های غیرجاری، دارایی‌های جاری، حقوق مالکانه، بدهی‌های غیرجاری و بدهی‌های جاری
  • اضافه شدن افشای «مدیریت سرمایه و ریسک‌ها» و «قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها» در یادداشت‌های توضیحی

امیدواریم که این کتاب بتواند راهنمای خوبی برای حسابداران و مدیران مالی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید روستایی باشد.

ضمنا” فایل اکسل جهت تهیه صورتهای مالی با فرمت جدید تهیه و در سایت اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ذیل منوی حسابرسی بارگذاری گردیده است.