چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات و صنایع کشاورزی، گلخانه، باغبانی و نهاده
۱۱ لغایت ۱۴ آبان ۱۴۰۰ مکان نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب