برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی، بسته‌بندی، کشاورزی، دام و طیور(اربیل عراق)

۲۰۲۱ November 23-26 مورخ ۲ الی ۵ آذرماه ۱۴۰۰