نشست تخصصی معاون بازرگانی و مدیر فناوری اطلاعات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی

(۱۴۰۰/۸/۲۳)

   نشست تخصصی معاون بازرگانی و مدیر فناوری اطلاعات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در محل سالن جلسات اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برگزار شد. در این نشست در ابتدا دکتر عرب معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به اولویتهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر بروزرسانی ساختار شبکه تعاونیها و لزوم بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز به حمایت سازمان مرکزی از اتحادیه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در آنها تاکید نمودند.

   در ادامه مهندس رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاروزی ایران با اشاره به نقش پر رنگ این اتحادیه در نظارت بر معاملات انجام شده در سطح شبکه از جمله انجام خرید و فروش تنظیم بازار در اسفندماه ۹۳، بر پتانسیل بالای این اتحادیه در ارائه بسترهای الکترونیکی و ابزارهای مورد نیاز در این راستا تاکید نمودند.

   وی همچنین ضمن ارائه سامانه ملی خرید و فروش محصولات و نهاده‌های کشاورزی، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی، آمادگی خود را جهت همکاری همه جانبه با معاونت بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور طراحی، بروزرسانی، پیاده‌سازی و عملیاتی‌سازی سامانه‌های مورد نیاز در سطح شبکه جهت انجام معاملات بازرگانی، اعلام نمود.

گفتنی است، در این نشست مقرر گردید موضوع طی جلسات تخصصی پیگیری گردد.