نامه مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی به ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران، جهت مساعدت و رفع مشکل آبزی‌پروران خسارت دیده در سیل اخیر

(۱۴۰۱/۵/۲۶)

مهندس رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران، خواستار مساعدت و رفع مشکل آبزی‌پروران خسارت دیده در سیل اخیر شد.

متن کامل نامه به شرح زیر است: