مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران خبر داد:

ارائه خدمات مشاوره ای بیمه ای و مالیاتی رایگان به روستائیان و کشاورزان

به گزارش پات؛ بهرنگ رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران خبر داد: در راستای خدمات رسانی به اعضای شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و پاسخگویی به مشکلات و چالش های احتمالی و نیز جلوگیری از ضرر و زیان های مالی در حوزه های مالیات و تامین اجتماعی این اتحادیه نسبت به راه اندازی سرویس های مشاوره الکترونیکی به صورت رایگان اقدام نموده است.

متقاضیان جهت استفاده از خدمات فوق الذکر به آدرس وبسایت این اتحادیه(www.scura.ir) مراجعه و درخواست خود را ارائه نمایند.