جلسه داوری بین اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان گرمسار و شرکت تعاونی کشاورزی پینه کاران گرمسار

جلسه داوری بین اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان گرمسار و شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران گرمسار در محل اتاق داوری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با حضور مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

 

این جلسه در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ در محل اتاق داوری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با حضور جناب آقای مهندس رجبی  مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برگزار گردید.