جلسه مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص ستاد اربعین

(۱۴۰۱/۶/۶)

جلسه مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص ستاد اربعین(۱۴۰۱/۶/۶)

در این جلسه برنامه های اجرایی و مشکلات و موانع ستاد اربعین توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسین قبادی مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مطرح گردید. در ادامه آقای مهندس رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با توجه به جایگاه این اتحادیه و ارتباط تنگاتنگ با شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، قول مساعد دادند که موضوع پیگیری و کمک‌ها و حمایت‌های مالی و غیرمالی توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های تعاون روستایی و کشاورزی به ستاد اربعین صورت پذیرد.