برگزاری کارگاه آموزشی حضوری زبان انگلیسی بازرگانی

(زمستان ۱۴۰۱)

برگزاری کارگاه آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی

این دوره با همکاری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران و مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت به شکل کارگاه حضوری در محل سالن جلسات اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برگزار می‌گردد.
دوره یاد شده ویژه مدیران محترم عامل و کارشناسان بازرگانی اتحادیه‌های سراسری از هفته آخر دی‌ماه سال‌جاری آغاز و طی ۳۲ جلسه حضوری در روزهای شنبه تا سه‌شنبه برگزار می‌شود.
شایان ذکر است دوره مزبور در دو سطح Elementary و Pre-Intermediate در حال برگزاری است.