مجمع اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ در سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار گردید