شنبه مورخ ۹۹/۳/۲۴ جلسه هماهنگی و نحوه همکاری اعضای اتحادیه بین‌المللی تعاون در ایران با حضور مجازی جناب آقای بالو آیر مدیر کل دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین‌المللی تعاون(ICA-AP) برگزار و اعضاء گزارشات خود را از اقدامات صورت گرفته شده در مقابله با اثرات منفی شیوع ویروس کرونا و نحوه حضور اعضای ایرانی اتحادیه در کنگره جهانی تعاون در کره جنوبی ارائه نمودند.
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران، پیشنهاد کمپین شناسایی راهکارهای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نحوه جبران خسارتهای وارده را مطرح نمود.