برگزاری جلسه توجیهی تفاهم‌نامه آموزشی و مهارتی فنی و حرفه‌ای

(۱۴۰۱/۸/۲۴)

برگزاری جلسه توجیهی تفاهم‌نامه آموزشی و مهارتی فنی و حرفه‌ای

این جلسه توسط اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاوری ایران در مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مدیران ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مدیرکل و همکاران دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌ها و تشکل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی و مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری برگزار گردید، فرایندها و شیوه‌نامه همکاری بین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی به نمایندگی از شبکه تعاونی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که همزمان به شکل وبیناری برای روسای ادارات آموزش سازمان تعاون روستایی استان‌ها، مدیران عامل اتحادیه‌ها تعاون روستایی و کشاورزی در سطح کشور و معاونین آموزشی ادارات کل فنی و حرفه‌ای استان‌ها برگزار شد، به سوالات و ابهامات مطرح در سطح کشور در خصوص نحوه همکاری شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پاسخ داده شد.
همچنین مقرر گردید که به منظور توسعه و ارتقای سطح آموزش در شبکه تعاونی‌ها و با نظارت و پیگیری اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، تفاهم‌نامه منعقده سه‌جانبه بین سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به مرحله اجرا درآید.