جلسه هم اندیشی جهت ارتقاء سطح کیفی محتوای برنامه های آموزشی شبکه تعاونی ها با حضور معاونین و کارشناسان محترم دفتر آموزش سازمان تعاون روستایی ایران، مدیران محترم آموزش استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، زنجان و مازندران و مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در دفتر این اتحادیه در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ برگزار گردید.