بازدید مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی از مرکز آموزش تعاون حاج قاسم سلیمانی استان زنجان

(۱۴۰۱/۵/۳۰)

بازدید مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی از مرکز آموزش تعاون حاج قاسم سلیمانی استان زنجان(١۴٠١/۵/٣٠)
این بازدید با حضور مدیر محترم سازمان تعاون روستایی استان زنجان، معاون تشکل‌ها، مدیرکل حراست، مدیر روابط عمومی، مدیر آموزش، مدیر حسابرسی و مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان زنجان برگزار گردید.
از اهداف این بازدید می‌توان بررسی و پیگیری مشکلات مرکز آموزش استان زنجان و جلسه هم‌اندیشی جهت بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این مرکز آموزشی را برشمرد.