بازدید مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی از مرکز آموزش شهید اسکندر نعمتی ارومیه با حضور مدیران استانی و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی آذربایجان غربی

(۱۴۰۱/۶/۲)

بازدید مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی از مرکز آموزش شهید اسکندر نعمتی ارومیه(۱۴۰۱/۶/۲)
این بازدید با حضور مدیران و مسئولین ستادی و شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی استان آذربایجان غربی و در مورخ دوم شهریورماه سالجاری صورت گرفت. هدف اصلی این بازدید بررسی راهکارها و برنامه‌ریزی جهت تجهیز و بازسازی مرکز آموزش شهید اسکندر نعمتی ارومیه بود. در این دیدار مهندس رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در جریان مشکلات و موانع موجود در سطح استان در خصوص نیازمندیهای آموزشی قرار گرفت و بیان داشت که با عزم جدی این اتحادیه و مساعدتهای اداره کل توسعه و آموزش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این مرکز احیا و به یک قطب آموزشی مهم و ارزشمند در راستای تحقق اهداف آموزشی شبکه تعاونیها تبدیل خواهد شد.