به منظور یکپارچگی و استانداردسازی فرمت چاپی گواهینامه‌های آموزشی، فایل خام گواهینامه آموزشی در منوی آموزش سامانه اطلاع‌رسانی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی بارگذاری شده و قابل بهره‌برداری است.

اتحادیه‌های استانی و شهرستانی می‌توانند من بعد با دانلود فایل خام مزبور نسبت به چاپ گواهینامه‌های آموزشی ترجیحا بر روی کاغذ مقوایی یا زمینه به رنگ سبز روشن اقدام نمایند.