به گزارش واحد حسابرسی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران، با توجه به درخواستهای متعدد استانها و به منظور تسهیل در تهیه صورتهای مالی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید روستایی، فایل اکسل صورتهای مالی با فرمت جدید، تهیه و تنظیم و در منوی حسابرسی سامانه اطلاع‌رسانی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی بارگزاری گردید.