به نقل از  واحد آموزش اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، با توجه به تغییرات ایجاد شده در صورت‌های مالی، کارگاه آموزشی کاربردی صورتهای مالی جدید با فرمت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید روستایی، با حضور اتحادیه‌های ملی و سراسری، در روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۰۳/۹۹ در سالن کنفرانس اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار می‌گردد.