(1398/3/19) راه ناگزیر سیاست توسعه شرکت‌های سهامی کشت و صنعت خصوصی«بخش دوم»
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد

🔴 عملیات زیربنایی مورد تعهد کشت و صنعت‌های مستقر در دزفول طبق استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت. لذا قانون مذکور در همین ارتباط مورد تصویب و اجرا قرار گرفت. اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در خوزستان و در اواسط دهه ۱۳۳۰ پایه‌گذاری شد که با عنوان طرح نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۳۵ فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۴۰ به بهره‌برداری رسید.

<مطالعه متن کامل>
(1398/3/18) راه ناگزیر سیاست توسعه شرکت‌های سهامی کشت و صنعت خصوصی«بخش اول»
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد

🔵 از میان انواع نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر سرمایه‌داری ارضی، «کشت و صنعت» واژه عام تری است که در نگره موسوم به "گولد برگ و آموزه‌های دیویس" از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۵۷ مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه(Agribusiness و Agro-industry) و "هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش" در تولید کشاورزی اخذ شده است.

<مطالعه متن کامل>
(1398/3/17) ضرورت تجديدنظر در فعالیت‌های مالی شرکت‌های تعاونی روستایی
✍️..تحلیلی از دکتر حسین شیرزاد در پاییز ۱۳۹۶ پیرامون فعالیت واحدهای اعتباری شبکه تعاونی‌های روستایی کشور؛

⬅️جای هیچگونه تردیدی نیست که فعالیت‌های مالی–اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی، نياز به ساماندهی و بازنگری دقیق و عملیاتی دارد. بر اين اساس ضوابطی جديد برای ادامه فعاليت اين واحدهای اعتباری تعيين شده كه می‌تواند علاوه بر حل تدریجی و مسالمت آميز بحران پديد آمده ناشی از سوءمدیریت‌های مبتلابه گذشته، از گسترش و بسط بحران مالی در اين واحدها جلوگیری كند.

<مطالعه متن کامل>