نامه تقدیر اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاروزی ایران از جناب آقای دکتر شیرزاد رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به جهت دستورات و پیگیری ایشان و مصوبه ششصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مبنی بر «واگذاری و برون‌سپاری نظارت بر توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی و نظارت بر خریدهای توافقی و تضمینی از جمله گندم و میوه تنظیم بازار شب عید«
به اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
شنبه 1397/12/25