برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
نشست مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در مورخ 97/8/6 و با حضور دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران ستادی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری و منطقه‌ای در سالن جلسات اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران برگزار گردید.
در این جلسه دکتر شیرزاد ضمن تشکر از مدیران عامل و هیئت مدیره اتحادیه‌های عضو اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی که زحمات زیادی در انباشت دانش و پیشرفت شبکه تعاونیها متقبل شده‌اند، با تأکید بر اینکه باید در محتوای موضوع و فعالیت اتحادیه نظارت تغییراتی انجام شود، خاطر نشان کرد که تغییر در روش‌شناسی فعالیت‌ها، سوژه‌ها و پایش محتوایی، استاندارد‌سازی فرآیندهای نظارت و ارزیابی و غیره باید در اولویت برنامه‌های اتحادیه نظارت قرار گیرد.
همچنین در این مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد سالیانه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی، اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید انتخاب گردیدند.

یکشنبه 1397/8/6