در راستای اقدامات دفتر همکاری های تعاونی‌های کشاورزی ایران و فرانسه و در اجرای مفاد قرارداد فی مابین شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران(بتکا) و فدراسیون ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه(FNPSMS)، جلسه مشترک با حضور جناب آقای دکتر شیرزاد رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و جمعی از مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی و مدیران فدراسیون تعاونی‌های کشاورزی فرانسه و فدراسیون بذر ذرت و سورگوم، با مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران و مدیران شرکت بتکا در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار گردید.

اخبار مرتبط:
کارگاه آموزشی تولید بذر سورگوم، با حضور مهندس کشاورز معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در مجمع باغستان جهاد کشاورزی قزوین(97/7/3)
شنبه 1397/7/3