کارگاه آموزشی تولید بذر سورگوم، با حضور مهندس کشاورز، معاون امور زراعت وزیر و توسط شرکت بتکا و با مشارکت فدراسیون ملی بذر ذرت و سورگوم فرانسه، با حضورجمعی از مدیران،کارشناسان، تولیدکنندگان و کشاورزان، امروز سه‌شنبه مورخ 97/7/3 در مجمع باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار گردید.
مهندس کشاورز:
با توجه به تغییرات اقلیمی و مشکل کم آبی  در تولید علوفه کشت جایگزینی مثل ذرت  و سورگوم به جای یونجه اجتناب ناپذیر است.

ایشان ضمن اعلام حمایت وزارتخانه از همکاری بخش خصوصی از جمله بتکا با فدراسیون بذر ذرت و سورگوم فرانسه بر انتقال تکنولوژی تولید بذر در تنظیم قرارداد با طرف خارجی تاکید کردند.
سه‌شنبه 1397/7/3