پاسخ به ابهامات:
توضیحات مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در خصوص اتحادیه‌های منطقه‌ای
(به نقل از ماهنامه دام و کشت و صنعت؛ شماره 221؛ شهریور 97)


به نام خدا
مدیر مسئول محترم ماهنامه دام و کشت و صنعت

با سلام و احترام
        اخیراً در شماره 219 منتشره در تیر ماه 1397 آن ماهنامه مقاله ای تحت عنوان "اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی قانونی که عملی نشد" چاپ گردیده که متاسفانه به هیچ عنوان بر واقعیتها و قوانین موجود منطبق نمی باشد. این مقاله در بیانی کلی و بدون ارائه و استناد به مواد و متن قانون تشکیل اتحادیه های نظارت و هماهنگی مرکزی و منطقه ای برداشتها و مواضع شخصی نگارنده را تحت عنوان قانون بیان داشته اند که سراسر اشتباه و خلاف قانون بوده لذا از آن ماهنامه محترم انتظار دارد مطابق قانون مطبوعات پاسخ این اتحادیه را در شماره آینده به چاپ برساند ضمن اینکه حق پیگیری حقوقی و قضایی درخصوص این مقاله و استفاده غیر مجاز از لوگوی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران برای این اتحادیه محفوظ خواهد بود.

1- اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی بر اساس قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و  بر اساس مجوز شماره 2461/184/111/204 مورخ 7/2/1388 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاسیس گردید لیکن مشخص نیست نگارنده مقاله بر اساس کدام بند و ماده ای از این قانون هسته تشکیل اتحادیه مرکزی نظارت را اتحادیه های منطقه ای تعیین کرده است ؟
2- در مواد 15 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 135 ، 139 و 140 قانون فوق الاشاره درخصوص تشکیل ، وظایف و اختیارات اتحادیه های نظارت و هماهنگی بحث گردیده است ، لیکن در هیچیک از آنها درخصوص اعضای اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با این بیان یا چیزی شبیه به آن که "هیچ اتحادیه سراسری نمی تواند ارکان اتحادیه نظارت مرکزی باشند و این حق فقط برای اتحادیه های نظارت منطقه ای است که بعنوان اعضا و هیات مدیره اتحادیه مرکزی نظارت را شکل داده و ... و یا تقدم و تاخر تشکیل اتحادیه های نظارت و هماهنگی مرکزی و منطقه ای" بحثی نگردیده است ، ای کاش نگارنده مقاله مستندات قانونی خود را در این زمینه بصورت شفاف ارائه می نمودند.
3- ماده 60 قانون یاد شده اشعار می دارد "اتحادیه های تعاونی بر اساس مقررات پیش بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا اتحادیه های تعاونی با یکدیگر تشکیل می شود" همچنین بر اساس ماده 63 این قانون " شرکتها و اتحادیه های تعاونی بشرط عضویت در اتحادیه های نظارت و هماهنگی از مزایا و معافیتهای تعاونی برخوردار می گردند" ناگفته پیداست که اتحادیه های سراسری و مرکزی با عنایت به اینکه حوزه عمل آنها فراتر از محدوده استان یا منطقه می باشد ناچارند در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی عضو شوند و لذا حضور آنها در این اتحادیه هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد با این اوصاف اعضای اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با استناد به مواد قانون از اتحادیه های سراسری و اتحادیه های منطقه ای تشکیل می گردد ، کما اینکه با تشکیل اتحادیه منطقه ای خراسان ، پس از ارسال تقاضای عضویت آن توسط هیئت مدیره اتحادیه مرکزی نظارت بلافاصله پذیرفته گردید و با تکمیل سرمایه ، اتحادیه منطقه ای خراسان از سال 94 رسماً به عضویت اتحادیه مرکزی درآمده و در حال حاضر نیز بازرس علی البدل اتحادیه مرکزی نظارت می باشد و در حال حاضر نیز درخواست عضویت اتحادیه نظارت منطقه ای تهران در هیئت مدیره این اتحادیه در دست بررسی است ، مطمئناً چنانچه سایر اتحادیه های نظارت منطقه ای نیز درخواست عضویت خود را ارسال نمایند در صورت احراز شرایط مقرر در قانون عضو اتحادیه مرکزی نظارت خواهند شد و منعی در این خصوص وجود ندارد.
4- متاسفانه اطلاعات نگارنده مقاله نه از چارت تشکیلاتی تشکلها نیز بسیار کم بوده و در مواردی نیز مطالبی را عنوان نموده اند که خلاف واقع است ، بعنوان مثال در آن قسمت که ایشان عنوان کرده اند که : "... هیچ جایگاهی برای صاحبان حق (مانند دادن سهام به اتحادیه های منطقه ای ، حضور در هیئت مدیره ، پذیرش پست مدیرعاملی ، حسابرسی ، آموزش و داوری توسط اتحادیه های منطقه ای و ...) منظور نشده است" همانطور که ذکر شد در حال حاضر اتحادیه منطقه ای خراسان عضو این اتحادیه و دارای سهام است که برگه سهام اتحادیه مذکور نیز صادر و تحویل گردیده است ، ضمن اینکه ایشان هنوز نمی داند که اشخاص حقوقی (اتحادیه نظارت و هماهنگی منطقه ای) نمی توانند بعنوان مدیرعامل انتخاب شوند ، از طرفی حسابرسی واحدهای تعاونی در اختیار اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی نیست بلکه بر اساس ماده 139 قانون برعهده سازمان مرکزی تعاون روستایی می باشد و فقط با مجوز سالانه آن سازمان حسابرسی واحدهای تعاونی عضو به اتحادیه های نظارت و هماهنگی واگذار می گردد و امور  آموزش واحدهای تعاونی عضو اتحادیه های نظارت و هماهنگی نیز از زمان تشکیل به آنها واگذار شده است.
5- درخصوص عدم اطلاع نگارنده از قانون تعاون و بی اطلاعی از امورات جاری همین بس که ایشان بدون مطالعه مواد قانون درخصوص ارکان تعاونیها و وظایف اتحادیه های نظارت و هماهنگی و اساسنامه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی رای به تغییر اساسنامه این اتحادیه داده اند در حالیکه نمی دانند که اساسنامه این اتحادیه و اتحادیه های منطقه ای دقیقاً بر مبنای نص قانون نوشته شده و فقط حوزه عمل آنها متفاوت است و تغییر اساسنامه فقط با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است.
6- درخصوص نحوه منطقه بندی کشور و چگونگی تاسیس اتحادیه های منطقه ای بین کارشناسان و دست اندرکاران بخش تعاون در سازمان مرکزی تعاون روستایی و استانها اختلافات فراوانی وجود داشته و دارد از این روست که از 9 منطقه پیش بینی شده فعلا فقط 5 منطقه تشکیل گردیده است و اخیراً طی مصوبه هیات مدیره محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مقرر شد که اتحادیه نظارت و هماهنگی در هفت منطقه تشکیل گردد لذا ارتباط دادن عدم تشکیل اتحادیه های مذکور به اتحادیه مرکزی نظارت ناشی از عدم اطلاع ایشان از شرایط موجود بوده و نگارش اینگونه مطالب موجب و ایجاد شائبه برای کارشناسان و مدیران سازمان مرکزی و کارشناسان و مدیران تعاون روستایی استانها می گردد.
7- با شناختی که از مدیران محترم آن نشریه وجود دارد انتظار بر این بود که در چاپ مقاله یاد شده به جز شنیده ها و شایعات و مصاحبه با دو تن از مدیران اتحادیه های منطقه ای از نظرات این اتحادیه و کارشناسان سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز استفاده می گردید ، بدون تردید مقایسه نقطه نظرات این دو مرجع با مقاله نگارش شده می توانست کمکی باشد در قضاوت مخاطبان آن  ماهنامه محترم در خصوص چگونگی عمل به قانون در این حوزه و جلوگیری از تزریق اطلاعات غلط به مخاطبان.
8- در هیچ کجای بیانات جناب آقای مهندس طاهری تیتر آن ماهنامه مبنی بر "اتحادیه های ملی ، جای ما را گرفته اند" مستفاد نمی شود همچنین نتیجه گیری انتهایی آن ماهنامه کاملا مغایر با قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 می باشد  .

رحمت اله بنار
مدیرعامل