خبر ویژه
برگزاری نشست مشترک مدیران عامل اتحادیه های مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران ، رئیس و معاونین اتاق تعاون ایران و دبیرکل خانه تعاونگران ایران
در این نشست که در محل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در روز گذشته برگزار شد ابتدا جناب آقای مهندس عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران به تبیین وضعیت تعاونی ها و ظرفیت ها، مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد ایران پرداختند.
آنگاه جناب آقای مهندس بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و مدیران عامل اتحادیه های سراسری و مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران ضمن برشمردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، به ضرورت تدوین و اجرای برنامه های مشترک برای برون رفت از وضعیت موجود و رسیدن تعاونی ها به جایگاه و وضعیت بهتر مطالبی را بیان و برای ایجاد هماهنگی بیشتر در بخش تعاون اعلام آمادگی نمودند.
جناب آقای دکتر شهریوری دبیرکل خانه تعاونگران ایران نیز در این نشست بر اهمیت و تداوم هماهنگی و همکاری بین تعاونی ها و اتحادیه ها با اتاق تعاون و لزوم جوان گرایی، رویکرد علمی به مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه تعاونی ها اشاره داشتند.
آنگاه طرفین در رابطه با مسائل مشترک از جمله عدم اجرای صحیح قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی، عدم برون سپاری وظایف تصدی گری از جانب دولت به تعاونی ها و لزوم تقویت و توسعه و ظرفیت سازی در تعاونی ها تاکید نمودند و بر ضرورت حضور فعال اتحادیه های مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی در اتاق مرکزی تعاون ایران و کمیسیون های مربوطه از دیگر مسائل بود که مقرر گردید با رفع موانع در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته شود تا امکان استفاده از ظرفیت های موجود طرفین اجرایی گردد.
ضمنا مقرر گردید که نشست مشترک بعدی در محل اتاق مرکزی تعاون ایران برگزار گردد.
مهندس عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران