خبر ویژه

گزارش تصویری از برگزاری مجمع عمومی سالیانه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
این مجمع در تاریخ 96/8/30 و با حضور کلیه اعضای محترم برگزار گردید.
همچنین جناب آقای مهندس علی آبادی عضو محترم هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جناب آقای دکتر مسلمی سرپرست محترم معاونت توسعه تعاونیها، تشکلها و نظامهای بهره برداری، جناب آقای مهندس بالان سرپرست محترم دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها و جناب آقای هراتیان مدیر محترم حسابرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این مجمع شرکت نمودند.
تصویب صورت های مالی سال 95 و انتخاب بازرس سال 96 از مصوبات این مجمع بود.
سفارت ایران در مالزی
در حاشیه اجلاس ICA 2017