خبر ویژه
گزارش تصویری از برگزاری نهمین جلسه شورای هماهنگی و توسعه بخش تعاون کشور به ریاست آقای مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون،کار و امور اجتماعی
این جلسه که دو هفته یکبار و با عضویت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بانک توسعه تعاون، اداره امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، اتاق تعاون ایران و صندوق کارآفرینی و امید و اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران تشکیل میگردد، در مورخ سوم مهرماه سالجاری در محل اتحادیه نظارت برگزار گردید.
حضور مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در جلسه شورای هماهنگی بخش تعاون