توجه: لطفا در پایان آزمون حتما کلید تایید انتهای آزمون را فشار دهید تا  پاسخنامه شما ارسال گردد. با تشکر
           آزمون مجازی نقش تعاونی های روستایی زنان در اقتصاد مقاومتی با تاکید براشتغال وتولید