لطفا قبل از شروع آزمون به نکات ذیل توجه فرمایید:

1. مدت آزمون 60 دقیقه است.
2. بارم همه سوالات یکسان بوده و شامل نمره منفی نمیباشد.
3. هر شرکت کننده تنها یکبار مجاز به شرکت در آزمون میباشد لذا خواهشمند است در زمان مناسب و با وقت کافی وارد این صفحه شده و در آزمون شرکت نمیایید.
4. افرادی که بیش از یکبار در آزمون شرکت کنند، تنها نتایج اولین شرکت آنها لحاظ میگردد.
5. برای کیفیت بهتر نمایش، لطفا از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده شود.
6. لطفا نام و نام خانوادگی و سایر اطلاعات خود را در ابتدای فرم آزمون درج نمایید. درج اطلاعات برای فیلدهای ستاره دار الزامیست.
6. نتایج آزمون از طریق منوی آموزش همین سایت طی روزهای آتی اعلام میگردد.

آزمون مجازی سیترا ویژه کارکنان شبکه تعاون روستایی استان خوزستان شروع آزمون